Geluidschermen te Almelo

In opdracht van de gemeente Almelo zijn aan de Van Rechteren Limpurgsingel in Almelo geluidsschermen geplaatst. CIBIS Bouwadviseurs was hier verantwoordelijk voor het ontwerp en de technische uitwerking van het geheel. Ook het esthetisch en constructief ontwerp van de glasschermen op de twee bruggen is van onze hand.
Hiertoe zijn er door ons constructieberekeningen- en tekeningen gemaakt van de geluidsschermen. Dit omvat de berekening van de steunen ten behoeve van het glas ter plaatse van de bruggen en van de steunen ter plaatse van de houtvezelbetonschermen.

De glasschermen zijn verankerd op de bestaande bruggen en de houtvezelbetonschermen zijn gefundeerd op stalen buispalen. Aangezien deze schermen plaatselijk tegen of zelfs in het talud (schuine helling) staan, was dit voor de ontwerpende en uitvoerende partijen een technische uitdaging.

Geleverde diensten

  • - ontwerp
  • - bouwaanvraag
  • - detailberekeningen
  • - funderingsadvies