Schade expertise filterkelder zwembad Almelo

Voor een second opinion inzake schade aan de filterkelder van het zwembad, heeft de gemeente Almelo CIBIS ingeschakeld. Door scheurvorming aan de zwembadwand en perronvloer, met lekkage als gevolg, is er twijfel ontstaan aan de constructieve veiligheid van de filterkelder als geheel. In een eerder stadium is dit ook neergelegd bij een ander adviesbureau, maar dit heeft niet kunnen leiden tot een adequate oplossing.

Door pragmatisch te denken is CIBIS tot een plan van aanpak gekomen. Na gedegen onderzoek aan de bestaande toestand en bijbehorende sterkteberekeningen is een herstelplan gemaakt, geheel onderbouwd met constructieve berekeningen.

De aanbevelingen genoemd in het herstelplan zijn ook werkelijk uitgevoerd. Zo zijn de zwembadwand en perronvloer gefixeerd d.m.v. een stalen hulpconstructie en is een nieuwe perronvloer gestort. De bestaande kelderwand aan de zijde van de ligweide is verstevigd middels meerdere voorgespannen trekankers. Bijkomende moeilijkheid was het in fases ontgraven en stutten i.v.m. wegdrukken van de kelderwand als gevolg van de grond- en waterdruk. De problemen zijn naar volle tevredenheid verholpen.

advieswerkzaamheden:

  • - onderzoek bestaande constructie
  • - vervaardigen herstelplan
  • - constructieve berekeningen
  • - constructieve tekeningen