Verbouwing woonboerderij te Heeten

Bij deze interne verbouwing voor een particuliere opdrachtgever is zoveel mogelijk geprobeerd om recht te doen aan bestaande constructies. De gebintconstructies (kapspanten) zijn gehandhaafd in een verder eigentijds ontwerp. De advisering omtrent de gebinten en traditionele verbindingen van de gebinten kwam geheel voor rekening van CIBIS bouwadviseurs.

Geleverde diensten

  • - advisering gebintconstructie
  • - constructieberekeningen
  • - funderingsadvies