(3D) Tekenwerk

U hebt bouwplannen. Om voor alle partijen duidelijk te maken hoe deze plannen te realiseren, zijn goede tekeningen onontbeerlijk. Wij werken met verschillende digitale tekenpakketten in zowel 2d als 3d, waarbij deze laatste een goed en rumtelijk inzicht geeft hoe het bouwwerk eruit komt te zien.

CIBIS bouwadviseurs verricht al het voorkomende tekenwerk. Vanaf schetsontwerp, tot en met uitvoeringstekening, van bouwaanvraagtekening tot en met revisietekening. Zowel bouwkundig als constructief.

De investering in goed en helder tekenwerk wordt ruimschoots terugverdiend op de lagere faalkosten in de bouw. Derhalve zijn we ook actief met BIM (bouw informatie model).
Ook ondersteuning ten behoeve van externe partijen behoort tot de mogelijkheden.

Om uw plannen ook daadwerkelijk realiseerbaar te maken zouden wij graag iets voor u willen (be)tekenen.

Wij vervaardigen:

  • - schetsontwerp
  • - bouwaanvraagtekening
  • - uitvoeringstekening
  • - verkooptekening
  • - detailtekening
  • - revisietekening
  • - constructietekening
  • - BIM
  • - 3D tekenwerk (revit)
  • - digitalisatie