EPC berekeningen

De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische prestatie van nieuwbouw uitdrukt en betreft het gebouwgebonden energiegebruik. Dat is de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warm tapwater en de verlichting.
De EPC is opgenomen in het bouwbesluit en wordt bepaald door berekeningen. De EPC-berekening dient bij een bouwaanvraag te worden ingediend.

Om aan de gestelde norm te voldoen kunnen verschillende maatregelen worden genomen; extra isoleren, betere installaties of de toepassing van duurzame energie.

Uiteraard kunnen wij hierin adviseren, alsmede de EPC-berekening voor u maken.

 

Relevante diensten:

  • - EPW (woningen) tot medio 2012
  • - EPU (utiliteitsbouw) tot medio 2012
  • - EPG (gebouw) per medio 2012
  • - milieuprestatieberekening - GPR
  • - lineaire koudebrugberekening
  • - berekening isolatiewaarden (Rc-waarde)