BENG berekeningen

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. De BENG Berekening is nodig voor het aanvragen van een nieuwbouw omgevingsvergunning en toetst het onderdeel energieprestatie. Met deze berekening wordt aangetoond  dat uw gebouw voldoet aan de BENG eisen en norm.
Er zijn 3 BENG indicatoren waar de berekening aan moet voldoen. (BENG 1, 2 en 3).
BENG 1 staat voor de totale energiebehoefte in kWh/m² voor verwarming en koeling.
BENG 2 is het totale primaire fossiele brandstofgebruik in kWh/m² .
BENG 3 gaat over het aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in %.
Daarnaast is er ook een indicator voor het risico op temperatuuroverschrijding (oververhitting) in het gebouw, genaamd: TOjuli. De BENG berekening wordt uitgevoerd conform NTA 8800.

Om aan de gestelde norm te voldoen kunnen verschillende maatregelen worden genomen; extra isoleren, betere installaties of de toepassing van duurzame energie.

Uiteraard kunnen wij u hierin adviseren, alsmede de BENG-berekening voor u maken.

Relevante diensten:

  • - BENG berekening
  • - milieuprestatieberekening - GPR
  • - lineaire koudebrugberekening
  • - berekening isolatiewaarden (Rc-waarde)