Brandveiligheid

In het bouwbesluit is brandveiligheid een belangrijk onderdeel. Uitgangspunt hierbij is het beheersbaar houden van een eventuele brand, waardoor aanwezige personen tijdig het gebouw kunnen verlaten.
Om dit te kunnen beoordelen¬†wordt een gebouw onderverdeeld in brandcompartimenten, rookcompartimenten en vluchtroute’s. Deze moeten voldoen aan diverse voorschriften en dienen een bepaalde weerstand te hebben tegen brand (WBDBO).
Ook zijn er eisen gesteld aan de aanwezigheid en aantallen brandbestrijdingsvoorzieningen zoals brandslanghaspels, brandblussers, sprinklers, rookmelders etcetera.

Graag controleren wij uw bouwwerk op de juiste brandpreventieve maatregelen. Dit gebeurt vaak in overleg met de plaatselijke brandweer.

Brandpreventieve diensten:

  • - brandcompartimentering
  • - inrichting vluchtroutes
  • - vuurlastberekening
  • - stralingsberekening
  • - bepalen blusmiddelen