Bouwbesluit

Elk bouwwerk, ook vergunningsvrij, moet voldoen aan bouwtechnische voorschriften en regels. Deze zijn verzameld in het bouwbesluit.
Het Nederlandse Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.
Zo worden er onder andere eisen gesteld aan, daglicht, ventilatie, oppervlakten, toegankelijkheid etcetera al naar gelang de gebruiksfunctie van het gebouw.
Het juist toepassen van deze regels is lastig. Er is een grote hoeveelheid bouwregels, ze zijn soms ingewikkeld en er zijn verschillende relaties tussen deze regels waar je rekening mee moet houden.
Wij kunnen u helpen bij het toepassen van deze regels. Ook met het maken van de diverse bouwbesluitberekeningen waarin aangetoond wordt dat uw bouwwerk voldoet kunnen wij u van dienst zijn.

CIBIS bouwadviseurs;  Een wijs bouwbesluit.